Эвотор 7.2 Стандарт Плюс ФН36

Смарт-терминал с ФН36, 2D сканер
Артикул:
ST721-4000-00-20-00