Эвотор 7.2 Стандарт ФН

Смарт-терминал с ФН, 1D сканер
Артикул:
ST721-3000-00-10-00