Эвотор 7.2 Алко без ФН

Смарт-терминал без ФН, УТМ, 2D сканер
Артикул:
ST721-5000-00-21-00